Avionom

Ocijeni >

Vazdušna saobraćajna komunikacija Herceg Novog sa inostranstvom odvija se preko tri međunarodna aerodroma i to:

TIVTA (TIV) - udaljenog 23 km
ĆILIPA (Hrvatska) - udaljenog 30 km
PODGORICE (TGD) - udaljenog 112 km

AERODROM TIVAT
Tel: +382 (0)31 671 337, 670 930
www.montenegroairports.com/tivat

AERODROM ĆILIPI (Hrvatska)
Tel: +385 (0)20 773 100
www.airport-dubrovnik.hr

AERODROM PODGORICA
Tel: +382 (0)20 653 016, 653 023
www.montenegroairports.com/podgorica