Brodom

Ocijeni >

Herceg Novi je sa Evropom i svijetom povezan preko svoje dvije luke, gradskom lukom Herceg Novi i lukom Zelenika.


GRADSKA LUKA HERCEG NOVI
Tel:+382 (0)69 644 097, 323 015
port_hercegnovi@t-com.me
www.porthercegnovi.com

LUKA ZELENIKA
Tel:+382 (0)31 678 092, 678 009

PORTO MONTENEGRO
Tel: +382 (0)32 660 700
Fax: +382 (0)32 674 656
info@portomontenegro.com
www.portomontenegro.com

LUKA KOTOR
Tel:+382 (0)32 325 571, 325 572
portofkotor@t-com.me
www.portofkotor.co.me

LUKA RISAN
Tel:+382 (0)32 371 491

LUKA BAR
Tel: +382 (0)30 312 365, 312 247
lukabar@t-com.me
www.lukabar.me