Brodom

Ocijeni >

Herceg Novi je sa Evropom i svijetom povezan preko svoje dvije luke.

Gradska luka Herceg Novi
Tel: +382 (0)31 323 015
E-mail: port_hercegnovi@t-com.me

Luka Zelenika
Tel: +382 (0)31 678 092